Makaleler

Zihinsel Aşırı Yüklenme ve E-Öğrenme!

11.07.2017

Aynı anda birden çok iş mi yapıyorsunuz? Zihninizi aşırı yükleme ile karşı karşıya bırakıyor olabilirsiniz. Pek çoğumuz özellikle iş dünyasında yoğun olmayı başarı olarak görüyoruz. Nasıl gidiyor işler? Cok yoğun, bizim de öyle. Aman ne güzel. Yoğun olmak başarı mı sizce? Oysa gerçekte yoğun olmakla yaşanan zihnin ve belleğin aşırı yorulmasıdır. Veya aslında doğal olanı abartarak, çünkü belki de gerçekten odaklı çalışıyoruz ama bunu yoğun zannediyoruz, kendi kendimize psikolojik baskı uyguluyoruz. Bunun sonucu olarak da verimlilik ve hatta duygusal kontrol kayıpları ortaya çıkıyor.

Zihinsel Aşırı Yüklemenin Sonuçları Nelerdir?

Temelde iki tür bellek kapasitemiz var; kısa süreli ve uzun dönemli bellek. Kısa süreli olan bellek sınırlıdır ve aşırı yükleme ile karşı karşıya kalabilir. Uzun dönemli belleğin kapasitesi çok daha büyüktür. Ancak bilginin kısa süreli bellekten süzülerek buraya gelmesi gerekir. Uzun süreli belleğe her zamankinden çok daha yoğun bilgi geliyorsa, bu bilgiler doğru bir şekilde işlenemez ve bu nedenle de gelecekte düzgün bir şekilde kullanıma sunulamaz. Özetle Matrix filmindeki gibi beyine tak fişi tüm eğitim programlarını bir günde yükle gibi bir öğrenme ne yazık ki şimdilik zor görünüyor. Peki ya elektronik çip destekli uzun dönemli bellekleri beynimize entegre edersek ne olur? Gelecekte olacak gibi görünüyor ama bugün değil, bu benim hayalim.

E-Öğrenme’de Zihinsel Aşırı Yükleme

E-öğrenmede aşırı zihinsel yüklemenin belleğe ve öğrenme kapasitesine etkisi, birden fazla iş yapmanın beyinde yarattığı etki ile benzerdir. Örneğin öğretmenin öğrencilerine aynı anda çok fazla bilgi ya da birden fazla ödev vermesiyle de olur ve sonuç olarak öğrenci bu bilgiyi işleyemez hale gelir. Aşırı yükleme ortaya çıkmıştır.

Zihinsel Yükleme Teorisi (CLT), tüm öğrenim çevrelerinde üç tür yükleme olduğunu, bunların kişinin kısa bellek kullanımını ve uzun dönem bellekten hatırlama yeteneğini etkilediğini öne sürmektedir, buna göre:

  1. Esas yükleme; sunulan materyalin karmaşıklığını ve bunun zihinsel yüklemeye olan etkisini işaret eder.
  2. İkincil yükleme; öğrenim tecrübesine hiçbir şey katmayan zihinsel yüklemeyi işaret eder, anlık ilişki içermeyen animasyonlar veya grafikler gibi.
  3. İlişkili yükleme; bunlar öğrenciye, öğrenim için kısa belleği verimli kullanmalarında yardımcı olan şeylerdir.

Sonuca yaklaşırsak; eöğrenmenin etkili bir öğrenme yöntemi olduğu ve zihinsel aşırı yüklemeden kişiyi koruduğu bir gerçektir. Çünkü öğrenme bir bakıma kişinin öğrenim hızı ile ilgilidir. Bir öğretim tasarımcısının, zihinsel aşırı yüklemeyi azaltabileceği belirli yollar vardır.

Eöğrenme Tasarımı Zihinsel Aşırı Yüklemeden Kaçınacak Şekilde Nasıl Yapılandırılır?

  1. Basit tutun; konuyla anlık ilişkisi olmayan bütün içerikleri ortadan kaldırmak, e öğrencilerin anlamasına ve bilgiyi uzun dönem belleğe geçirmelerine yardımcı olacaktır. Benim en sevdiğim yöntemdir, eğitim tasarımcılarıma alın elinize baltayı metni sonuna kadar budayın, yani sadeleştirin hiç acımayın direktifini sürekli veririm.
  2. Bilgiyi parçalamak; kişilerin (eöğrenicilerin) konuyu tam olarak kavrayabilmesi için karmaşık konular küçük parçalara bölünmelidir. Bilgiyi bu şekilde parçalara ayırmak, kişinin anlamasına ve devam etmeden önce o parçayı işlemesine ve sindirmesine olanak sağlar. Bu sayede bilginin uzun dönem belleğe geçişi daha da gelişir.
  3. Bilgiyi sunarken farklı teknikler kullanmak; bazı kişiler görsel, bazıları da yazılı sunumda iyilerdir. Farklı sunum biçimleri kullanarak, tasarımcılar öğrencinin kısa dönemli belleğini yormadan bilginin farklı yollarla işlenmesini sağlar.

Sevgi ve saygılarımızla.


Geri Dön