E-Öğrenme

E-Öğrenme ve Zihinsel Aşırı Yüklenme

02.05.2016

İnsanın iki tür bellek kapasitesi vardır. Kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek. Kısa süreli bellek sınırlıdır ve genellikle aşırı yüklemeye maruz kalan bu bellektir. Uzun dönemli bellek ise büyük bir kapasiteye sahiptir. Ancak bilginin kısa süreli bellekten süzülerek uzun süreli belleğe geçmesi gerekir. Aktarım sırasında uzun süreli belleğe çok yoğun bilgi geliyorsa bu bilgiler doğru şekilde işlenemez ve gelecekte doğru şekilde kullanılamaz.

E -öğrenmede aşırı zihinsel yüklemenin belleğe ve öğrenme kapasitesine etkisi, birden fazla işi yaparken beyinde oluşan etki ile benzerdir. Zihinsel yükleme, aslında bir teoridir. Bu teoriye göre, tüm öğrenim çevrelerinde 3 tür yükleme vardır. Bu yüklemelerin de kişinin kısa bellek kullanımını ve uzun bellekten hatırlama yeteneğini etkilediğini öne sürmektedir. Zihinsel Yükleme Teorisi’ne göre;

  1. Esas Yükleme
  2. İkincil Yükleme
  3. İlişkili Yükleme

 olmak üzere 3 yükleme vardır.

Esas Yükleme; sunulan materyalin karmaşıklığını ve bunun zihinsel yüklemeye olan etkisini işaret eder.

İkincil Yükleme; Öğrenim tecrübesine hiçbir şey katmayan yüklemeyi ifade eder.

İlişkili Yükleme ise, kişinin kısa belleği verimli kullanmasına yardımcı olan şeylerdir.

Teoriye göre bu üç türün toplamı, öğrenimin gerçek anlamda verimli olması için kısa belleğin kaldırabileceğinden az olmalıdır.

Zihinsel aşırı yüklemenin e-öğrenmeyle ilişkisine gelecek olursak, e- öğrenmenin etkili bir öğrenme yöntemi olduğu artık araştırmalarla da kesinleşmiştir. Aynı zamanda kişiyi zihinsel aşırı yüklemeden koruduğu da bir geçektir. Çünkü öğrenme dediğimiz şey kişinin öğrenim hızıyla ilişkilidir.  Bir eğitim tasarımcısı e-öğrenme ile zihinsel aşırı yüklemeyi azaltabilir.

Peki, e-öğrenme kişiye zihinsel aşırı yükleme yapmadan nasıl tasarlanır?

  1. Konuyu ilişkisi olmayan bütün içeriklerden arındırın. Bu sayede e-öğrencilerin konuyu anlaması ve bilgilerini kısa bellekten uzun belleğe aktarması kolaylaşacaktır.
  2. Parçalayın. Öğrencilerin konuyu kavrayabilmesi için karmaşık konuları anlaşılabilir küçük parçalara bölmek gerekir. Bilgiyi bu şekilde parçalara ayırdığınızda her bir parçanın öğrenilmesi ve sindirilmesi kolaylaşır.
  3. Bazı kişiler görsel bazıları da yazılı sunumla daha kolay öğrenir. Farklı sunum biçimleri kullanarak, öğrencilerin bilgilerini kısa dönemli belleklerine fazla yüklenmeden uzun dönemli belleğe kolayca aktarmalarını sağlayabilirsiniz.

 

Biz Tepe Akademi olarak çalışanlarımıza zihinsel aşırı yükleme yapmamak için e- öğrenme sistemini kurduk ve interaktif eğitime geçtik.  Bu sayede çalışanlarımız pek çok bilgiyi aşırı yükleme yapmadan uzun belleklerine aktarıyor. Sonuç olarak bilgiler kalıcı şekilde yerleşiyor ve davranışa dönüşüyor. Sizler de eğitimlerinizin kalıcı davranış haline gelmesini istiyorsanız e-öğrenmeyi deneyebilirsiniz.


Geri Dön