E-Öğrenme

ÖĞRENMENİN YENİ YOLU: E-ÖĞRENME

06.09.2017

Günümüz dünyasında, eğitim ve öğretimin önemi daha da artmış durumdadır. Firmalar, eğitim kurumları ve devletler, bilgi toplumunun en önemli kaynağı olan beşeri sermayesini niteliğini arttırmak amacıyla yoğun biçimde çalışmalarda bulunmaktadır. Bununla birlikte, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, eğitim ve öğretim alanında yeni araçların ve tekniklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Başta internet olmak üzere bazı genel amaçlı teknolojilerin eğitim alanında kullanılmasıyla birlikte, e-öğrenme adı verilen bir öğrenme yolu ortaya çıkmış ve hızlı bir gelişme göstermiştir.

Birçok gelişmiş ülkenin Bilgi Toplumu aşamasına geçtiği günümüzde, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebilmek için eğitimin taşıdığı önem çok daha iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Birçok gelişmiş ülke, beşeri sermayelerini geliştirmek ve bu sayede hızla büyüyebilmek amacıyla eğitim harcamalarını büyük oranda artırmıştır. Bununla birlikte, enformasyonun kolay, hızlı ve düşük maliyetle akışına olanak sağlayan ve enformasyon ve iletişim teknolojileri adı verilen genel amaçlı teknolojilerdeki gelişmeler, eğitim kurumları ve öğrenim görmek isteyenler açısından yepyeni fırsatlar sunmakla birlikte, eğitim sektörü üzerinde oldukça büyük etkiler yaratmaya başlamış bulunmaktadır. İnterneti de kapsayan enformasyon ve iletişim teknolojilerinin eğitim faaliyetlerinde ortaya çıkarmış olduğu en önemli etkilerden biri, bilgisayar ağları ve internet üzerinden yürütülen yeni bir öğrenme yolu olan e-öğrenmedir.


Geri Dön