E-Öğrenme

E-öğrenme Sistemleri Çatısı ve E-öğrenme Uygulamaları

06.09.2017

Aşağıdaki şekilde yer alan model, yapılardan birini tanımlamaktadır. Kavramsal bir model olan bu model, değişik modüller arasındaki bilgi akışını ve bağlantıları göstermenin yanında, öğrenme değer zincirindeki ara işlemler arasındaki etkileşimi de göstermektedir. Bu sistem, sistematik şekilde e-öğrenme sistemlerini tasavvur eden ve aynı zamanda üçüncü grup uygulamaların ve içeriğin yönetimini sürdüren organizasyonlar açısından bir araç ve örnek niteliği taşımaktadır.

Sistem yapısı organizasyon tarafından benimsendikten sonra, bir sonraki aşama geliştirilecek veya edinilecek olan gerçek uygulamaları tanımlamaktır. Aşağıda yer alan şekilden görüldüğü üzere, öğrenme yönetimi, öğrenme sistemleri çatısının tek unsuru değildir. Mevcut çatı içerisinde yer alan diğer unsurlar; öğrenme içerik dizayn sistemi, öğrenme içerik yönetim sistemi ve son olarak da öğrenme destek sistemidir. E-öğrenmeyi yerine getirmek için yapılan tüm çabalar, sonuçta öğrenme yönetim sistemi adı verilen, öğretme ve öğrenme işlemlerinin toplu olarak otomasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran bir yazılım aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Bu sistem sayesinde öğrencilerin sisteme kayıtları yapılmakta, not durumları ve başarıları değerlendirilmektedir. Diğer yandan Rosenberg, e-öğrenme uygulamalarında başarıyı yakalayabilmek için altyapının ve teknolojinin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Herhangi bir e-öğrenme stratejisi, internete yeterli ulaşım yoksa başarısız olma durumuyla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, kullanılan bağlantının düzeyi/hızı ve Öğrenmenin Yeni Yolu: E-Öğrenme öğrenme platformu, mutlak suretle göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenme yönetim sistemi göz önünde bulundurulması gereken bir unsur olması yanında, işveren ve çalışanları yönetmeyi mümkün kılması ve öğrenme sürecini değerlendirme açısından da gereklidir.

E-öğrenme sistemi içerisinde yer alan diğer uygulamalarda, e-öğrenme faaliyetinin başarıya ulaşması için oldukça gereklidir. Bu çerçevede, öğrenme dizayn sistemi, içerik üreticilerinin eğitsel olarak güvenli öğrenme programlarını analiz etmelerini sağlamakla birlikte, planlama ve proje yönetim olanağı sunmaktadır. Öğrenme içerik yönetimi sisteminin öncelikli rolü ise, öğrenme içeriğini yaratmak ve sürdürmek için işbirlikçi yönetim ortamı sağlamasıdır. Konu içeriği uzmanı ve içerik geliştiricisi, öğrenme içerik yönetim sistemini, içeriği geliştirmek için kullanırken, aynı zamanda medya geliştiricisi, içeriğe etkileşimli materyal ve multimedya unsurları katabilir. Son aşamada ise editör, öğrenme içerik sistemini, önerilen konuyu gözden geçirmek ve kabul etmek için kullanır.


Geri Dön